การกำหนดสัดส่วนการถือหุ้นของกระทรวงการคลังในรัฐวิสาหกิจ

จัดทำแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจให้คำแนะนำแก่คณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับประเด็นต่าง ๆ เช่นนโยบายการกำกับดูแลและการบริหารและพัฒนารัฐวิสาหกิจและผู้ที่เกี่ยวข้อง ในขณะที่การกำหนดสัดส่วนการถือหุ้นของกระทรวงการคลังในรัฐวิสาหกิจนั้นคณะกรรมการยังกำหนดหลักการที่เป็นแรงจูงใจให้พวกเขาและกำหนดมาตรการและการจัดสรรค่าชดเชยให้กับรัฐวิสาหกิจ

คณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์ในการประเมินผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจด้วย สุทธิศักดิ์วานิชวิจิตรผู้รักษาการผู้ว่าการกทพ. กล่าวว่าคณะกรรมการจะนำเสนอพร้อมรายละเอียดผลการประมูลโครงการถนนพระราม 3 – ดาวดาวคะนอง – วงแหวนวงแหวนรอบนอกตะวันตกเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน หลังจากการเซ็นสัญญากับผู้ชนะการประมูลที่แน่นอนคาดว่าจะจ่ายเงินครั้งแรกประมาณ 2 พันล้านบาทสำหรับโครงการนี้ซึ่งประสบปัญหาในปีงบประมาณนี้