มีแรงกดดันทางด้านเศรษฐกิจและความกดดันด้านลัทธิ

เกิดในค่ายการทำงานของไซบีเรียในช่วงสตาลินเขาย้ายไปที่เซนต์ปีเตอร์สเบิร์กในปีพ. ศ. 2509 และเกี่ยวข้องกับฉากศิลปะใต้ดิน จิตรกรชีวิตยังคงทำงานทั้งหมดของเขามีวัตถุเดียวกันแทนรากฐานชีวิตของชีวิตของ: แอปเปิ้ล, ขนมปัง, ปลา, ไข่, ขวด, กะโหลกศีรษะและแก้ว เขารวมวัตถุในองค์ประกอบที่แตกต่างกันแรงบันดาลใจจากสาขาวิชาคณิตศาสตร์ที่เรียกว่า combinatorics

ซึ่งเกี่ยวข้องกับการนับ Valran เปรียบเทียบกับการเป็นศิลปินในยุคปัจจุบันจนถึงยุคโซเวียตเดิม: “ตอนนั้นมีแรงกดดันทางลัทธิตอนนี้มีแรงกดดันทางด้านเศรษฐกิจและความกดดันด้านลัทธิก็ได้กลับคืนมา” สร้างการติดตั้งขนาดใหญ่สำรวจการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ในเมืองรัสเซีย ผลงานของเธอมองไปที่รัสเซียรู้สึกถึงอนุสาวรีย์และสิ่งก่อสร้างของสหภาพโซเวียตซึ่งบางคนเคยขุ่นเคือง แต่ตอนนี้รักเพราะเป็นยุคการแข่งขันที่มีโครงสร้างมากขึ้นและไม่เอื้ออำนวยทางการเงิน