การเปลี่ยนแปลงผู้ควบคุมงานสอบก็ต้องการรักษาเสถียรภาพไว้

แม้จะมีการเปลี่ยนแปลงผู้ควบคุมงานสอบก็ต้องการรักษาเสถียรภาพในปีที่ผ่านมาและป้องกันไม่ให้ผู้ป่วยที่เป็น “หนูตะเภา” ตกอยู่ในอันตรายซึ่งหมายความว่าอัตราการส่งผ่านโดยรวมซึ่งรวมมากกว่า 5 ล้านรายการในอังกฤษเวลส์และไอร์แลนด์เหนืออยู่ที่ประมาณร้อยละ 0.5 เพิ่มขึ้นร้อยละ 66.9 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา สัดส่วนที่ได้รับเทียบเท่ากับเกรด A และสูงกว่า […]

Read More…